Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00011- KA

06.02.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcelách - líniová stavba I/72 Zbojská se, sedlo - Tisovec, Čertova dolina , I. úsek km 1,55 - 3,375 v k.ú. Tisovec, pre žiadateľa Dopravoprojekt Baratislava