Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12/01417-DG

13.12.2012

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín v k.ú. Širkovce na parcele č. 3109/2, 3185, 2804/46, 2804/43 žiadateľa Ladislava Šotéra, L. Svobodu 1669/11 Rimavská Sobota