hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

12/01395-KA

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. na parcele č. 397/19, 397/31, 7997/36, 397/37, 397/38, 397/41, 397/42, 397/43, 397/45, v k.ú. Kyjatice pre žiadateľa Omega3 Slovakia, s.r.o. Rozhanovce