Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12/01288- MKA

09.11.2012

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 na parcele č. 7499/1 v k.ú. Klenovec, pre žiadateľa Alenu Ferancovú, Klenovec