Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12/012002-KA

11.10.2012

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín v k.ú. Klenovec, na parcele č. 8278/4 žiadateľa Jána Antala,Partizánska 861, 98055 Klenovec