Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12/01178-DG

10.10.2012

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín v k.ú. Dubno na parcele č. 1027, 1028 žiadateľa Otta Farkaša , Dubno č. 8, 98053 gemerský Jablonec