hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RA-OSZP-2019/000728

Žiadosť Obce Muráň o vydanie súhlasu podľa § 14 ods.1 písm.a) v spojitosti s § 13 ods.2 písm.l) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie prenosného predajného  zariadenia v mesiacoch apríl až október na parcele  č. 1052/5 v k.ú. Muráň.