Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2019/000728

31.05.2019

Žiadosť Obce Muráň o vydanie súhlasu podľa § 14 ods.1 písm.a) v spojitosti s § 13 ods.2 písm.l) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie prenosného predajného  zariadenia v mesiacoch apríl až október na parcele  č. 1052/5 v k.ú. Muráň.