Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2019/000425

12.03.2019

Žiadosť podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 15 ks chorých smrekov obyčajných rastúcich na parcele č.230 v k.ú. Muránska Huta.