Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2019/000390

01.03.2019

Žiadosť Východoslovenskej vodárenskej  spoločnosti a.s., závod Rožňava podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vydanie súhlasu na výrub 13 ks drevín rastúcich na parcele  č.935/5 v k.ú.Muráň.