Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2019/000152

15.01.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods.2  písm. c) a § 13 ods.2 písm.h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok pri lesohospodárskej činnosti pre žiadateľa LESY SR, š.p., OZ Revúca.