Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2018/001012

16.10.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pasenie, napájanie a preháňanie oviec a na umiestnenie prístrešku na ich ochranu v k.ú. Muránska Lehota pre žiadateľa EPPROS, s.r.o., Rusovská 17, Bratislava.