Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2018/000434

23.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov na výrub 31 ks stromov (23  chorých smrekov, 4 buky, 1 breza, 1 osika, 1 javor, 2 čerešne) rastúcich  na parcele KN C 668/1 v k.ú. Muránska  Zdychava pre žiadateľa (spoluvlastník predmetnej parcely).