Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2018/000214

01.02.2018

Žiadosť na výrub drevín (cca 120 ks drevín rod breza topoľ, vŕba)podľa  § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na parcele KNC č. 786/1 v k.ú.Muránska Zdychava pre žiadateľa (fyzická osoba).