Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/001198

28.12.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13  ods. 2 písm. h) a § 14 ods.2 písm.c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok  Cercvacol  extra, Wam extra, Vaztak Aktive,  Rounup Biaktiv a Pellacol v území s druhým a tretím stupňom ochrany na území Lesnej správy Muráň, Jelšava, Veľká Lúka  pre žiadateľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca.