Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/001124

29.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcelách  č. 854/1, 507, 614, 633/2, 722/2, 729/2, 851, 856, 728/1 v katastrálnom území Muránska Huta.