Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/001009

24.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 a § 47 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rámci stavby Rybník, Brusník - Chvalová 22 kV rozšírenie siete V315.