hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RA-OSZP-2017/000772

Žiadosť podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les  v katastrálnom území Muránska Dlhá Lúka a Muráň pre žiadateľa  Agrodružstvo-S, Revúca zo dňa 28.07.2017.