hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RA-OSZP-2017/000676

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín mimo les (cca 20 ks stromov a 100 m krovia) na parcele  KN C č. 670/8 v katastrálnom území Mokrá Lúka doručená dňa 22.06.2017.