Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/000512

11.05.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm. l) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na umiestnenie dočasného dreveného prístrešku na parcele č.269/2 v k.ú. Muránska Lehota.