Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/000181

06.02.2017

Žiadosť Lesov SR, OZ Revúca podľa § 13 ods.2 písm.h) a § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok v Národnom parku Muránska planina a v jeho ochrannom pásme.