Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/000164

01.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov na výrub drevín rastúcich mimo les v k.ú. Muráň pre žiadateľa OLUP n.o. Predná Hora.