Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/001070

10.11.2016

Žiadosť o vydanie rozhodnutia  podľa § 89 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov  na zmenu rozhodnutia č. OPF/2007/00421 zo dňa 21.09.2007.