Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/001069

10.11.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods.2 písm.a) v spojitosti s § 13 ods.2 písm.d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemkov  za hranicami zastavaného územia obce v Národnom parku Muránska planina.