Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000925

13.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods.2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemickej látky Cervacol Extra na území Národného parku Muránska planina.