Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000864

16.08.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na výrub drevín rastúcich  mimo les na parcele KN C č.822 v k.ú. Muráň.