Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000862

15.08.2016

Žiadosť  podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na výrub drevín rastúcich mimo les  na parcele KN C č. 2161/3 v k.ú. Polina.