Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000856

10.08.2016

Žiadosť  podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich mimo les v katastrálnom území Muránska Lehota.