Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000821

25.07.2016

Žiadosť podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcele KNC č.2889/ a 2888 v katastrálnom území Muránska Dlhá Lúka.