Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000671

06.06.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu  podľa § 43 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich v k.ú. Muránska Huta.