Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000412

10.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na parcele KN C č. 5752 v k.ú. Gemer.