Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/00383

25.03.2015

Správne konanie z vlastného podnetu v zmysle § 4 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci uloženia opatrení na obnovu migračnej priechodnosti vodného toku Turiec.