Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/001345

21.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm.a)  v spojitosti s  § 13 ods.2 písm.d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemkov za hranicami  zastavaného územia obce.