Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/001247

27.11.2015

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub dreviny rastúcej na parcele č. 388 v k.ú. Lubeník.