Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/001177

11.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 a § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pozemku č. 725/1 v k.ú. Muránska Zdychava.