Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/001038

05.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 4 písm.a) zákona č. 543/2002 Z.z. na  výrub drevín na parcele č.879 v k.ú. Muráň.