Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/000426

14.04.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks dreviny rastúcej na parcele č.2402/12 v k.ú. Muránska Dlhá Lúka.