Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/000369

18.03.2015

Oznámenie  v zmysle § 47 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o  plánovanom výrube drevín rastúcich pod VN a VVn v okrese Revúca.