Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/000360

16.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vydanie súhlasu na výrub 900 ks drevín v zkatastrálnom území  Muránska Dlhá Lúka.