Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/000285

25.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na pozemkoch č. 2059/1, 2058, 2057/7, 2045/222, 20145/182 v k.ú. Jelšava.