Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/000281

23.02.2015

Žiadosť podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 10 ks drevín rastcich na pozemku č. 1513 v k.ú. Muránska Dlhá Lúka.