Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/000114

19.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na výrub drevín rastúcich na pozemku č. 624/1 v k.ú. Muránska Zdychava.