Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2014/000812

05.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín rastúcich na pozemku č. 930/12 v k.ú. Muráň