Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2014/000690

29.10.2014

Žiadosť o výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov  v k.ú. Muránska Dlhá Lúka.