Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2014/000530

07.08.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, košarovanie, aplikáciu chemických látok v NP Muránska planina a jeho OP.