Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2014/000482

22.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu CHL v Národnom parku Muránska planina.