Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2014/000482

22.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu CHL v Národnom parku Muránska planina.