Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2014/000277

19.05.2014

Žiadosť o pasenie a košarovanie oviec podľa § 14 ods.2 písm.a) v spojitosti  s §13 ods.2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. na pozemkoch č. 6384/1 v k.ú. Tisovec a č. 2569 a 2583 v k.ú. Muráň v Národnom parku Muránska planina.