Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2013/00125-001

29.11.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín poľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2001 Z.z. rastúcich na pozemku č.581 v k.ú. Jelšava.