Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2013/00101-001

20.11.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku č. 2335/7 v k.ú. Muránska Dlhá Lúka