Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2013/00098-001

18.11.2013

Žiadosť o súhlas podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub 58 ks drevín rastúcich na pozemku č. 729/1 v k.ú. Hucín.