Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2013/00065-001

25.10.2013

Žiadosť o výrub dreviny rastúcej na pozemku č.640 v k.ú. Jelšava podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z.